BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Гумени бентове  

Гумени бентовеПодразделението на фирма Аркон - Аквапро е специализирано в доставката на продукти за работа с вода, включително надуваеми гумени бентове, които работят съвместно с водноелектрически енергийни системи.

Надуваемият гумен бент е идеално решение при необходимост от отклоняване на водни потоци и контролиране на водните нива по теченето на реките, типично необходимо при конвенционалните водноелектрически станции. За разлика от други съществуващи на пазара гумени бентове, решението на Аркон в тази област гарантира постоянно ниво на водния поток преди бента (upstream) по зададен набор точки с точност от ± 5 сантиметра, идеален за оптимизиране работата на турбините, без безкрайните проблеми, свързани с по-традиционните системи, като например металните клапи.

Динамичният контрол на бентовете на Аркон, свързан с идващата към бента вода не е лимитиран между 100% и 80 % спускане, след което всички останали гумени бентове на пазара трябва да бъдат напълно изпуснати, докато нивото на водата намалее . Това не важи за гумените бентове на Аркон, които позволяват пълен динамичен контол между 100 % и 0 % изпускане ,без това да представлява риск за системата. Това се постига чрез уникалния дизайн на дефлекторите FlexFlector и системата против трептения и вибрации в операционния софтуер.